REKL. ŘÁD a OBCH. PODM.
Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu LEGINYLEVNE.CZ se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy. **

 

Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu LEGINYLEVNE.CZ (dále jen „provozovatel“) není plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu LEGINYLEVNE.CZ (dále jen „e-shop“) jsou konečné.

 

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

 

Způsob platby

Nabízíme následující způsoby platby:

1. Platba předem bankovním převodem - zákazník provede platbu po odeslání objednávky na účet internetového obchodu, kde jako var. symbol uvede číslo objednávky.

* číslo účtu pro platby z Česka: 2000088494/2010 - Fio Banka,

2. Platba předem online přes platební systém PAYPAL, kde je příjemce částky klient leginylevne@seznam.cz a do poznámky platby je nutné uvést číslo objednávky.

3. Platba online platební kartou přes platební bránu GOPAY.

4. Platba dobírkou. Zákazník zaplatí zboží při převzetí zaměstnanci České pošty. (PLATÍ POUZE PRO ZÁKAZNÍKY Z ČESKA)

V případě zvolení jakékoliv platby předem, bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

 

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

 

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-3 pracovních dnů. Zboží je zasíláno z vlastního skladu v České republice na adresu zákazníka.

V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku a to písemně, doporučeným dopisem na adresu provozovatele e-shopu.

 

CLO a DPH

Nákupem se stáváte dovozcem ze zemí mimo EU. Zásilky do hodnoty 150 EURO jsou osvobozeny od CLA a zásilky do 22 EURO jsou osvobozeny od DPH. V případě, že bude hodnota objednávky vyšší, může Vám být příslušný poplatek vyměřen Celním úřadem. Upozorňujeme, že hodnota není rovna ceně objednávky.

 

Způsob doručení

Vámi objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty po celé ČR. U objednávek si účtujeme tzv. přepravné neboli poštovné (viz ceny přepravy a plateb v košíku).

 

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.

 

Nepřevzetí zásilky 
Každá objednávka je závazná. Při odeslání objednávky kupující souhlasí, že pokud si zásilku nevyzvedne, bude po něm požadováno uhrazení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč (poštovné, balné, expediční náklady). V případě neuhrazení smluvní pokuty je celá záležitost předána právnímu zástupci a po kupujícím pak kromě smluvní pokuty i náklady spojené s činností právního zástupce.
Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou, v případě nezaplacení v termínu pak upomínka doporučenou poštou, následně pak přednána k vymáhání právnímu zástupci, soudu a exekuci.

 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doruční zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

 

** Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti či Vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti!

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ NÁKUP

Reklamační řád

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník (spotřebitel) má právo zboží nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu do 14 dnů od doruční zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v balení, aby se nepoškodilo (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. v případě nutných nákladů plynoucích z vrácení znehodnoceného zboží).

 

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.leginylevne.cz, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura či řádně vyplněný záruční list.

 

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel)

a)

Bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

b)

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

 

c)

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

d)

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

 

e)

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Uplatnění reklamace

Zákazník zašle nebo doručí osobně zboží na adresu provozovny internetového obchodu spolu s popisem závady, záručním listem a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace bude zboží nachystáno k vyzvednutí.

 

Adresa k zasílání reklamačních oprav

Roman Florian

Příkopy 1207

547 01 Náchod

leginylevne@seznam.cz